Dekubitalne rane predstavljaju jedan od najvećih izazova za lekare, budući da je reč o otvorenim ranama na koži pacijenta, nastalim zbog pritiska, prekida ili oštećenja nerava i loše cirkulacije. Obrada dekubitalne rane zahteva nekoliko pristupa u lečenju, kao i detaljnu procenu celokupnog stanja pacjenta. U narednim redovima pročitajte na koji način se prepoznaju simptomi dekubita i kako se leče dekubitalne rane.

Kako nastaju dekubitalne rane?

Dekubitalne rane nastaju pod uticajem spoljnih faktora kao što su bakterijske infekcije, mehanički pritisak i vlaga, kao i unutrašnjih uticaja poput anemije, visoke telesne temperature, nepravilne ishrane, loše higijene i slično.

Najčešća mesta na kojima se pojavljuju dekubitalne rane su koža oko sakralne kosti, pete i bokovi, ali se mogu javiti i na kolenima, laktovima, članicima ili čak na zadnjem delu lobanje. Dugotrajni pritisak na meko tkivo je glavni krivac za pojavu otvorenih rana, budući da sprečava protok krvi kroz tkivo i dovodi do ozbiljnijih posledica.

Dekubitalne rane se najčešće javljaju kod osoba koje se ne kreću, odnosno kod onih koji su vezani za posteljinu ili invalidska kolica. Rizik od razvoja rana je utoliko veći ukoliko se radi o lošoj ishrani, padu imuniteta ili neadekvatnoj higijeni. Od bolesti koje mogu dovesti do pojave otvorenih rana ovog tipa, izdvajaju se arterioskleroza,  paraliza ili neuropatija koje smanjuju protok krvi do kože, odnosno smanjuju osećaj u koži.

Faze razvoja dekubitusa

Razvoj dekubitusa teče kroz nekoliko faza koje su vrlo uočljive, međutim, ukoliko se ne odreaguje blagovremeno na simptome i ne obezbedi kućna nega bolesnika ili neki drugi vid prevencije, problem se znatno uvećava. Zbog toga je vrlo bitna prevencija dekubitusa, jer je samo lečenje znatno komplikovanije i iscrpnije.

Prva faza dekubitusa podrazumeva povredu tkiva u dubljim slojevima, što se manifestuje promenom boje kože na mestu pristiska i osjećajem neprijatnosti i blagog bola. U drugoj fazi dolazi do istanjenja kože, dok treća faza podrazumeva gubitak čitave debljine kože.

U četvrtom stadijumu rane postaju ozbiljnije, jer se šire na kosti i zglobove. Nekategorisani stadijum je takođe deo procesa, a ogleda se u pojavi crne kraste ili eshare kada se ne može utvrditi tačna dubina dekubitusa.

Pojava dekubitalnih rana zahteva adekvatno reagovanje već u prvoj fazi, jer svako zanemarivanje prvih simproma dekubita vodi do komplikacija. U okviru prevencije se preporučuje antidekubitni jastuk ili podmetač, koji u velikoj meri olakšavaju problem. Nelečeni dekubit može da dovede do maligne alteracije, osteomijelitisa, sepse, anemije, ili pojave raznih fistula.

Dekubitus lečenje i oporavak

Kada je u pitanju dekubitus lečenje nije nimalo jednostavno, zbog čega se na pacjenta apeluje da već pri prvim simptomima preduzme prevencija dekubitusa. Iako je ove mere nekada teže primeniti kod osoba sa težim oboljenjima, čije je kretanje onemogućeno, pozitivan efekat se ipak može postići redovnim okretanjem tela, odnosno redistribucijom pritiska.

Pored redovnog okretanja i promena pozicije tela bolesnika, veoma je važno voditi računa i u zdravoj ishrani i normalnom unosu proteina, kao i o tome da fekalije i urin ne bi smeli doći u dodir sa kožom. Promenu položaja tela je najbolje vršiti na svaka dva časa, u čemu veoma značajnu ulogu imaju antidekubitni dušek i kreme za dekubitalne rane.

Antidekubitni dušek

Antidekubitni dušek ili tzv. dušek za dekubitus se pokazao kao vrlo efektno sredsto kada je u pitanju lečenje dekubitusa. Njegove prednosti leže u tome što poseduje kompresor sa naizmeničnim punjenjem i pražnjenjem komora, koje omogućavaju konstantnu masažu tela, a naročito onih delova koji su skloni pojavi dekubitusa (leđa, karlica, pete, laktovi).

Dušek je dovoljno veliki da se pacjent udobno smesti, a poseduje i trake koje se podvlače pod klasičan dušek kako ne bi bilo neželjenog pomeranja.

Ipak, najbolja preporuka za sprečavanje dekubitusa je blagovremeno reagovanje na gore navedene simptome, koje značajno može da vas poštedi komplikovanijih problema i neprijatnosti.

Kreme za dekubitalne rane mogu da budu od pomoći, a jedan od najvećih saveznika u borbi je svakako dušek za dekubitus, koji će u velikoj meri olakšati oboljenja ove vrste ukoliko se sa njim susrećete.

Kako dekubitus može biti ozbiljno oboljenje koje zahteva adekvatnu negu, vrlo je bitno da u tim situacijama znate kome da se obratite za najbolju medicinsku uslugu. Eliksir tim vam uvek stoji na raspolaganju.