VASKULATOR – hiper/hipo-barična komora

Početna    VASKULATOR – hiper/hipo-barična komora
VASKULATOR – hiper/hipo-barična komora

Pojedina oboljenja smanjuju mogućnost dotoka sveže krvi bogate kiseonikom kroz sužene krvne sudove.  Posledice su mnogobrojne, od subjektivnog osećaja hladnih ekstremiteta do bola, otoka, otežanog hoda i poteškoća u  obavljanju svakodnevnih fukncija. Upravo ovom terapijom se postiže efikasno smanjenje ili potpuno otklanjanje nastalih negativnih efekata.

Vakuum kompresiona terapija se bazira na cikličnoj alteraciji pritiska i potpritiska i njegovog  delovanja na ekstremitet u zatvorenoj posudi.  Ova terapija se s pravom može smatrati pasivnim vaskularnim treningom, odnosno pasivnom gimnastikom krvnih sudova. Ona preduzima ključnu ulogu u slučajevima težih  poremećaja koji onemogućavaju aktivnu kinetičku terapiju, a isto tako se može primenjivati paralelno sa drugim metodama fizikalne terapije.

Važne napomene

 • Pre primene bilo kog vida tretmana, neophodno je da se postavi tačna dijagnoza.
 • Dijagnoza mora biti postavljena od strane lekara specijaliste koji se bavi vaskularnom patologijom (vaskularni hirurg, angiolog, kardio-vaskularni internista, fizijatar, drugi lekari koji se bave vaskularnom patologijom).
 • Indikacije za primenu bilo kog vida tretmana određuje isključivo lekar specijalista.
 • Terapiju i druge vidove tretmana obavlja obučeni lekar ili drugo obučeno medicinsko lice, ali uz kontrolu i saradnju sa lekarom.

 

INDIKACIJE:

Poremećaji periferne arterijske cirkulacije udova

 1. Morbus Raynaud
 2. Sindroma Raynaud-Morbus vibratorius
 3. Sindroma algodistrophiae
 4. Eritromelalgia

DIJABETIČNO STOPALO - Dr Dušan Gligorijević

Organski poremećaji i opstruktivna stanja periferne arterijske cirkulacije udova ili opturirajuće arteriopatije

 1. Arteriosklerozis obliterans
 2. Trombangitis obliterans – Morbus Burger
 3. Medijalna skleroza – Morbus Monekeberger
 4. Angiopathia diabetica – dijabetično stopalo, dijabetična šaka
 5. Periarteritis nodosa
 6. Sclerodermia
 7. Dermatomyositis
 8. Polyneuropathia diabetica
 9. Congelacije – promrzline
 10. Parestezije udova sa krampima pri hodu (I – II stadijum)
 11. Bolovi odmora sa trofičkim promenama (III stadijum)
 12. Nekroze i gangrene (IV stadijum)
 13. Postishemični edemi posle tretmana (IV stadijum)
 14. Tkiva sa tendencijom ka mumifikaciji (IV stadijum)
 15. Arterijske ulceracije
 16. Plantarne perforativne rane
 17. Stanje posle odstranjenja tromba, presađivanje by-pass-a
 18. Dekubitusi zbog lokalnih poremećaja cirkulacije i trofičkih promena

 

Poremećaji venske cirkulacije udova

 1. Acrocijanoza
 2. Teleangiektazija
 3. Stasis venosa
 4. Sekvele flebita i tromboze
 5. Varikoziteti posle sklerotičnog tretmana
 6. Priprme za klinički tretman flegoskleroze

Poremećaji limfotoka

 1. Elefantijaza
 2. Postoperativni edemi (mastektomija, histerektomija)
 3. Druge-limfatične staze
 4. Posttraumatske promene i trofički poremećaji
 5. Posttraumatski edemi
 6. Kasne konsolidacije
 7. Morbus Sudeck
 8. Posttraumatske osteoporoze
 9. Kožni transplantati
 10. Koštani transplantati
 11. Distorzije
 12. Torpidne rane

Druge promene

 1. Neuromuskularne atrofije
 2. Artritične sekvele
 3. Artroze
 4. Reumatizmi potkožnog tkiva
 5. Periferne sekundarne arteriopatije
 6. Propratni kolagenopatski vaskuliti
 7. Atrofija mišića zbog inaktiviteta
 8. Celuliti
 9. Trofički poremećaji kostiju i mišića zbog artroze
 10. Trofičke ulceracije kože
 11. Vaskularne ulceracije kože