Transfuziologija

Početna    Transfuziologija

Specijalna bolnica Eliksir Medical pruža usluge primene transfuzije krvi i krvnih derivata u stacionarnim uslovima. Transfuzije se primenjuju kod svih profila pacijenata ( onkoloških, hematoloških, gastroenteroloških, endokrinoloških, nefroloških, neuroloških i dr.) kod kojih,  zbog sniženih parametara u krvnoj slici i pojave anemijskog sindroma, postoje indikacije za primenu transfuzije krvi i krvnih derivata.

Transfuziologija

Postupak

Nakon urađene kontrole krvne slike pacijentu se uzima uzorak krvi za interreakciju ( za pripremu apsolutno kompatibilne krvi za transfuziju), potom trebuje i primenjuje onoliko jedinica krvi koliko je pacijentu potrebno za uspostavljanje normalnih parametara u krvnoj slici. Jedna jedinica transfuzije podiže vrednost hemoglobina za oko 10g/l, pa se shodno tome primenjuju i adekvatne količine krvi. Transfuzije se sprovode uz stručni nadzor lekara specijaliste transfuziologa i medicinskog tehničara. Stanje pacijenta se kontroliše kontinuirano – pre, u toku i posle primenjene transfuzije. Vreme trajanja primene jedne jedinice krvi je oko 60 do 90 minuta.

Eliksir Medical takođe pruža usluge primene terapijskih flebotomija ( manuelnih eritrocitafereza) za bolesnike sa primarnom i sekundarnom policitemijom ( povećanom gustinom krvi). Terapijske flebotomije podrazumevaju odstranjivanje odeđene količine krvi kod pacijenata sa dijagnostikovanom policitemijom i povišenim vrednostima hematokrita i hemoglobina.

Šta je Flebotomija i kako se izvodi?

Flebotomija je postupak uklanjanja krvi iz tela radi lekarskog pregleda, obično probijanjem vene na ruci iglom. Ovo je takođe poznato kao venepunkcija, to jest, vađenje krvi.

Cesto se krv uzima od pacijenta kao tretman za određena medicinska stanja ili poremećaje krvi. Ovaj postupak poznat je kao terapijska flebotomija i koristi se za uklanjanje deformisanih crvenih krvnih zrnaca ili dodatnog gvožđa u krvotoku. Poremećaji krvi kod kojih može biti potrebna terapijska flebotomija mogu biti:

  • Hemohromatoza
  • Policithemia vera (PV)
  • Porphiria cutanea tarda (PCT)

Terapijska flebotomija je jednostavan postupak i jako je sličan doniranju krvi. Radi se u dnevnoj bolnici pod kontrolom lekara specijaliste. Igla se stavlja u veliki krvni sud, kako bi se uklonila krv. Krv se sakuplja u vrećici ili u špricevima (kod odraslih 450 – 500 ml). Učestalost postupka flebotomije zavisi od zdravstvenog stanja pacijenta i laboratorijskih vrednosti.

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE

+381 11 3752752

TRANSFUZIOLOGIJA CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled transfuziologa 5 000 RSD
PRIMENA KRVI I KRVNIH DERIVATA

Transfuzija krvi – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

16 000 RSD
Transfuzija krvi – druga doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

8 000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

5 000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita – pul

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

30 000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

5 000 RSD
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

5 000 RSD
Opservacija i monitoring u dnevnoj bolnici kod primene transfuzije 6 000 RSD
Terapijska flebotomija ( manuelna eritrocitafereza) u dnevnoj bolnici 6 000 RSD
Premedikacija Na upit

dr velimir srejic

Dr Velimir Srejić

Specijalista transfuziologije

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE

+381 11 3752752