Mnogim ljudima je potpuno nepoznat termin telemedicina, tako da je potrebno najpre da damo kratku definiciju:

Telemedicina, pre svega, omogućava da se putem savremenih komunikacijskih i informatičkih tehnologija medicinski podaci prenose na daljinu. To znači da se vaši nalazi, izveštaji i sve drugo što je od značaja i važnosti za lekara, mogu lako preneti sa jednog mesta na drugo, gotovo u istom trenutku.

Ovo je privilegija koja je bila rezervisana samo za kosmonaute NASA, i nastala je zbog njihovih potreba. Zanimljivo je da je telemedicina prisutna u kliničkoj medicini u poslednjih trideset godina, ali da tek u zadnjih pet godina počinje njen važniji razvitak.

Telemedicinu možemo nazvati „šlagom na torti“, u odnosu na medicinske informacione sisteme koji čine jedan deo njene infrastrukture.

Gde su tu prednosti za jednog običnog građanina, čoveka kome je potreban lekar jer ima određene zdravstvene probleme? Pre svega, konsultacije mogu biti zakazane na više načina.

To se može učiniti tako što se unapred rezerviše i plati termin kada je lekar slobodan, a nakon toga do kontakta dolazi putem video konsultacija, telefonskim putem ili tekstualnom prepiskom.

Trebalo bi uzeti u obzir da trenutno vlada pandemija korona virusa, pa dosta ljudi želi da se informiše na daljinu. Samim tim, telemedicina ovde je od velikog značaja. Kada je osoba u karantinu i ne može fizički da bude prisutna kod lekara, onda je vrlo bitno da se konsultacije mogu završiti daljinskim putem, tako što se okrene broj telefona, razgovara se putem interneta, video pozivima ili pisanim porukama. Na ovaj način pacijent može da dobije informacije, savete, i sve drugo što mu može biti od koristi da poboljša svoje zdravstveno stanje i da se isto adekvatno prati.

Drugi slučaj je da postoje ljudi u dijaspori koji žele određenog lekara. Da ne bi prelazili hiljade kilometara, vrlo dobro im može poslužiti telemedicina. Procedura je jednostavna: zakaže se termin (isto kao što bi to bilo i uživo) onda kada je lekar dostupan, i pregled na daljinu, da tako nazovemo, obavi se na takav način.

Naravno, lekar mora da ima određene nalaze, analize, mišljenja drugih kolega i slično, tako da postoje platforme i aplikacije zahvaljujući kojima se takav posao može završiti. Na ovaj način imate lekara u svom domu, i to odabranog, koga vi želite, iako se nalazite na bilo kojoj tački na Zemljinoj kugli. Ceo svet je zaista postao „globalno selo“, zahvaljujući naprednim informacionim sistemima i tehnologijama.

Na kraju, možemo da zaključimo da ono što je nekada davno bila privilegija samo kosmonauta NASE, sada je dostupno širokim narodnim masama, ili drugim rečima, običnom čoveku. Vrtoglavi razvoj tehnologije je to omogućio i učinio pristupačnim bilo kome.

Zanimljivo je da se putem telemedicine mogu pratiti i životni parametri pacijenta, pogledati sve od dokumentacije, tako da na kraju lekar može da da svoje stručno mišljenje.

Korisno je i potrebno da se ide u korak sa svetom, u smislu novih trendova i dostignuća, od kojih je jedna telemedicina. Zbog toga se mnoge ustanove trude da prate razvitak u medicini, kako bi se i na taj način pružila adekvatna medicinska pomoć ljudima koji su fizički udaljeni od svojih lekara.