Oksigenoterapija ili terapija kiseonikom predstavlja metod lečenja dodavanjem kiseonika udahnutom vazduhu. Terapija kiseonikom datira iz osamnaestog veka i povezana je sa otkrićem gasova u atmosferi, kada se zaključilo da je kiseonik možda koristan plućima u pojedinim bolestima kada običan vazduh nije dovoljan da brzo iznese isparenja gnojnog zapaljenskog procesa. Međutim, posle prvih otkića i prve primene, kiseonik je bio proglašen štetnim, te se nije koristio sve do druge decenije dvadesetog veka.

Lečenje kiseonikom je danas veoma pogodna terapija kada su u pitanju brojne bolesti respiratornog tipa, te su koncentrator kiseonika, aspirator i CPAP uređaji veoma poželjni aparati za upotrebu i u bolničkom i u kućnom lečenju. U nastavku teksta ćete imati prilike da pročitate šta je zapravo oksigenoterapije, šta podrazumeva i kada se ona primenjuje.

Oksigenoterapija – pravi početak primene kiseonika u lečenju

Godina 1921. važi za godinu koja predstavlja početak primene terapije kiseonikom. Naime, ovoj godini prethodila su neka otkića kao što su oktića azot oksida, razvoj fiziologije, razvoj  anesteziologije, otkrića iz oblasti tkivne oskigenacije i otkrića o samim efektima oksigenoterapije kod bolesti kod kojih postoji hipoksemija, koji su veoma doprineli samoj oksigenoterapiji. Prvi put se terapija kiseonikom primenila u lečenju lobarne pneumonije, kada je zaključeno da kiseonik veoma doprinosu sprečavanju širenja anoksemije koja se prikazuje u vidu cijanoze.

Maska za kiseonik

Šta je oksigenoterapije?

Oksigenoterapija predstavlja metodu lečenja koja je zasnovana na upotrebi medicinskog kiseonika kako bi se rešila narušena ravnoteža kiseonika u plućima. Svaki poremećaj koji izaziva smanjenje količine ili sniženje parcijalnog pritiska kiseonika ima za posledicu poremećaj u funkcionisanju kompletnog organizma, te je aparat za kiseonik nužan kako bi se rešio postojeći problem. Prema istraživanjima, kiseonik se koristi u oksigenoterapiji u oko 34% slučajeva kod pacijenta u toku transporta i u oko 15% slučajeva kod bolesnika u bolničkoj postelji.

Kao i u fizikalnoj terapiji i u svakoj drugoj terapiji, tako i u oksigenoterapiji postoje moguće komplikacije. Naime, treba biti oprezan prilikom dodavanja kiseonika u organizam, jer je nemoguće definisati bezbedan nivo i trajanje oskigenoterapije. Mogući efekti prekomerne koncentracije kiseonika su izazvana hronična oboljenja, kao što je bolest pluća i poremećaji funkcije drugih organa, na primer krvnih sudova miokarda, bubrega, jetre.

Indikacije oksigenoterapije i kada se primenjuje oksigenoterapija

Terapija kiseonikom se može primeniti u svim uslovima koji podrazumevaju stanje smanjenje oksigenacije, nastale kao posledica nedostatka kiseonika u udahnutom vazduhu. Vezuje se za bolesti pluća, kardiovaskularnih bolesti i svih respiracijskih bolesti. U bolestima kao što su upala pluća, embolija pluća, edem pluća, akutna štetna astma, pneumotoraks ili srčani udar, savetuje se upotreba veće količine kiseonika.

Naime, ukoliko je bolesnik preležao neku od navedenih bolesti veoma je korisno za njega da ima aparat za kiseonik za kućnu upotrebu, kako bi sebi i svom organizmu olakšao i nakon preležane bolesti. Kada je u pitanju koncentrator kiseonika upotreba je veoma jednostavna, te je moguće da je savlada svako veoma brzo i lako.

Oskigenoterapija se mora primenjivati samo u skladu sa svim jasno utvrđenim smernicama kako ne bi došlo do neželjenih reakcija. Takođe, treba imati u vidu da ako nije u pitanju dugotrajna terapija kiseonikom u slučaju hroničnih oboljenja, onda je lečenje kiseonikom samo zamensko lečenje u “kriznim situacijama” dok se drugim metodama lečenja ne reše postojeći zdravstveni problemi i dok se ne zadovolji koncentracija kiseonika u tkivima i organizmu.

Šta je koncentrator kiseonika i kada se primenjuje?

Koncentrator kiseonika je glavni aparat za kiseonik i glavni uređaj koji se koristi u oksigenoterapiji. Naime, osnovna uloga koncentratora je da obogaćuje vazduh koji bolesnik udiše visokom kocentracijom kiseonika. Postoji nekoliko vrsta uređaja koji olakšavaju disanje bolesnika, te se tako razlikuje električni koncentrator kiseonika, prenosni medicinski aspirator i CPAP uređaj za apneju. Zadatak svakog od navedenih uređaja je pomoć pacijentima koji imaju poteškoće pri disanju.

Uređaji za disanje pomažu pri poboljšavanju vazduha u prostoriji, poboljšanju funkcija drugih organa kao što su bubrezi na primer, jačanju odbrambenog mehanizma pluća i uklanjanju ispljuvaka izazvanih usled bolesti ili operacije. Kada je u pitanju kućna nega, moguće je obezbediti i kiseonik za kućnu negu. Naime, za negu pacijenata u bolničkoj, ali i kućnoj zdravstvenog nezi postoje lako prenosivi aparati za kiseonik.

Pumpa za kiseonikOsnovni ciljevi oksigenoterapije

Kiseonik je neophodan za stvaranje energije u procesu ćelijskog metabolizma, te je kiseonik veoma važan za održavanje života. Za sam transport kiseonika potrebna je i veoma je neophodna normalna funkcija kardiovaskularnog, respiratornog i krvnog sistema. Respiratorni sistem ili respiracijski sistem je sistem koji procesom ventilacije zahvata kiseonik iz atmosferskog vazduha i doprema ga do organizma.

Hemoglobinski sistem čini drugi prenosni sistem u prenošenju kiseonika do tkiva. Kiseonik se transportuje vezan za hemoglobin, a zasićenje hemoglobinom kod zdrave osobe iznosi 97.5%. Treći sistem, ali ne i manje važan je kardiovaskularni sistem. Naime, on ima funkciju prenosa kiseonika do tkiva, koji pri minutnom volumenu srca od 5 litara doprema do tkiva oko 1000 mililitara u minuti.

Cilj oksigenoterapije je korišćenje kiseonika kao lek u raznim uslovima i dozama koje bi trebalo biti strogo utvrđene u zavisnosti od bolesti i samog stanja organizma. Lečenje kiseonikom treba da doprinese smanjenju uticaja hipoksemije, tako što će povećati alveolarni pritisak koji snižava učestalost i dubinu disanja i tako dovodi do smanjenja aktivnosti srčanog mišića.

Nesumnjivo je da bez kiseonika ne možemo živeti, te je razumljivo da je oskigenoterapija veoma pogodna za sve bolesnike koji pate od nekih bolesti respiratornog tipa ili se oporavljaju od nedavne operacije. Ukoliko je Vama ili nekoj Vama bliskoj osobi potreban neki od uređaja koji olakšavaju život snabdevanjem dodatnog kiseonika, kod nas možete naći veoma kvalitetne aparate koji Vam mogu biti od velike pomoći, kao što su koncentrator kiseonika, aspirator i CPAP uređaji, koji su veoma pogodni kako za bolničko, tako i za kućno lečenje.