SLEEP APNEA

SLEEP APNEA

CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGECENA USLUGE
Pregled lekara specijaliste – prvi
Skrining na prisustvo poremećaja disanja u spavanju i drugih poremećaja sna
( upitnici, dnevnik spavanja )
4 000 RSD
Pregled lekara specijaliste – kontrolni2 500 RSD
Celonoćna kardiorespiratorna poligrafija – Limitirana polisomnografija
( u bolničkim uslovima )
20 000 RSD
Celonoćna kardiorespiratorna poligrafija – Limitirana polisomnografija
( u kućnim uslovima )
15 000 RSD
Celonoćna kompletna polisomnografija ( u bolničkim uslovima )25 000 RSD
Indikovanje terapije za poremećaje disanja u spavanju4 000 RSD
Tumačenje rezultata za poremećaje disanja u spavanju2 000 RSD
Skrining na prisustvo poremećaja disanja u spavanju i drugih poremećaja sna
( upitnici, dnevnik spavanja ) – telefonski i online
2 500 RSD
Očitavanje kartica CPAP aparata i korekcija CPAP terapije
2 000 RSD
Očitavanje kartica CPAP aparata i korekcija CPAP terapije – telefonski i online
2 000 RSD

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

ELIKSIR MEDICAL SLEEP APNEA

Dr Martin Popević

Specijalista medicine rada

Docent Katedra medicine rada MFUB

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752