PULMOLOGIJA

CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGECENA USLUGE
Specijalistički pregled4000 RSD
Spirometrija2000 RSD
Spirometrija sa bronhodilatacijom3000 RSD
Gasne analize sa tumačenjem4000 RSD
Respiratorna poligrafija12.000 RSD
Obuka za aparat za NIMV5000 RSD
Čitanje kartice sa aparata za NIMV i praćenje

   pacijenta sa sleep apneom

2000 RSD
Dodatni bronhodilatacijski test1000 RSD
Specijalistički pulmološki pregled – kućna poseta6000 RSD
 Kontrolni specijalistički pregled do dve nedelje

   nakon prvog pregleda

2000 RSD
Preuralna punkcija – intervencija9000 RSD
Preuralna punkcija sa biopsijom pleure ( sa setom )15.000 RSD
Preuralna punkcija u kućnim uslovima14.000 RSD
Čitanje RTG pluća ( ako pacijent donosi samo snimak )2000 RSD
Čitanje RTG sinusa ( ako pacijent donosi samo snimak )2000 RSD
Čitanje MSCT sa suspektnom ili dokazanom neoplazmom pluća4000 RSD

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

ELIKSIR MEDICAL PULMOLOGIJA

Dr Tatjana Lutovac Janovski

Specijalista pulmologije

Dr Jelena Cvejić

Specijalista pulmologije

Specijalista sportske medicine

Dr Branislav Ilić

Specijalista pulmologije

Specijalista interne medicine

Dr Snežana Cvetković

Subspecijalista pulmologije

Specijalista pneumoftiziologije

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752