PULMOLOGIJA

CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGE CENA USLUGE
PULMOLOŠKI PREGLED 5 000 RSD
KONTROLNI PULMOLOŠKI PREGLED ( do 7 dana nakon prvog pregleda ) 2 500 RSD
PULMOLOŠKI PREGLED – KUĆNA POSETA 9 000 RSD
KOMPLETAN PULMOLOŠKI PREGLED ( PREGLED SPECIJALISTE+SPIROMETRIJA) 6 000 RSD
SPIROMETRIJA 2 000 RSD
SPIROMETRIJA SA BRONHODILATACIJOM 3 000 RSD
GASNE ANALIZE SA TUMAČENJEM 4 000 RSD
RESPIRATORNA POLIGRAFIJA 12 000 RSD
OBUKA ZA APARAT ZA NIMV 5 000 RSD
ČITANJE KARTICE SA APARATA ZA NIMV I PRAČENJE PACIJENTA SA SLEEP APNEOM 2 000 RSD
DODATNI BRONHODILATACIJSKI TEST 1 000 RSD
ČITANJE RTG PLUĆA ( ako pacijent donosi samo snimak ) 2 000 RSD
ČITANJE RTG SINUSA ( ako pacijent donosi samo snimak ) 2 000 RSD

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

ELIKSIR MEDICAL PULMOLOGIJA

Dr Branislav Ilić

Specijalista pulmologije

Specijalista interne medicine

Dr Snežana Cvetković

Subspecijalista pulmologije

Specijalista pneumoftiziologije

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752