Patronažna služba

Početna    Patronažna služba

Tim Eliksir Medical Patronažne službe čine stručan i visokoobrazovani kadar koji pruža sveobuhvatan nivo zdravstvene nege i podrške pacijentima u udobnosti doma. Profesionalan i odgovoran tim lekara i patronažnih sestara radi sa pacijentima i porodicama na primeni plana koji promoviše kliničku izvrsnost i kvalitetnu uslugu. 

Posedujemo bogato i višegodišnje iskustvo u radu sa: 

 • starijim osobama,
 • hroničnim bolesnicima, 
 • pacijentima u terminalnim fazama njihove bolesti
 • svim ostalim pacijentima koji se oporavljaju nakon bolničkog lečenja.

Naša misija je da se pored nas svaki pacijent oseća sigurno i da mu obezbedimo adekvatnu pomoć i savete, otklonimo ili ublažimo zdravstvene tegobe i maksimalno olakšamo pacijentu  svakodnevne aktivnosti i navike.

Patronažna sestra pruža sledeće usluge u kućnim uslovima:

 • Davanje infuzija
 • Aplikacija injekcija
 • Parenteralna terapija
 • Prevencija i obrada dekubita
 • Previjanje svih vrsta rana
 • Plasiranje katetera i ispiranje bešike
 • Oksigena terapija
 • Praćenje i kontrola vitalnih znakova: krvnog pritiska, pulsa, disanja, telesne temperature
 • Pomoć i asistencija pri rukovanju pomagalima za kretanje
 • Promena pelena inkontinentnim pacijentima, održavanja higijene urogenitalnog područja
 • Pružanje usluga jutarnje i/ili večernje toalete

Timovi terenskih lekara specijalista pružaju sledeće dijagnostičke i terapijske usluge u kućnim uslovima:

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Pregled lekara specijaliste
 • Ultrazvučne preglede
 • Kolor dopler preglede
 • Holtere EEG, EKG-a i TA
 • Spirometriju
 • Laboratorijske analize
 • Obradu i tretiranje svih vrsta rana
 • Procenu fizičkog i psihičkog stanja pacijenata 
 • Ostale usluge iz domena rada terenskih službi koje mogu da se pruže u kućnim uslovima

Teško oboleli pacijenti

Kada je reč o najteže obolelima koji ne žele hospitalizaciju, naš tim specijalizovanih lekara i u ovom slučaju organizuje odgovarajući tretman.

Stručnost našeg tima

Naša najveća prednost je kadar kojim raspolažemo. Pacijenti mogu biti sigurni da će naša služba patronaže biti potpuno posvećena i odgovorna.

Terapijske procedure

U zavisnosti od potreba pacijenata, patronažna sestra može sprovoditi čitav spektar terapijskih I dijagnostičkih procedura u domu obolelog.

Patronažna sestra - dolazak na kućnu adresu

Dolazak patronažne sestre je usluga koju Eliksir tim pruža svim pacijentima koji iz sopstvenih razloga ili želja zahtevaju lečenje u svom domu. Nama je u cilju da se uz usluge našeg tima, pacijenti i njihovi bližnji osećaju sigurno i bezbedno. U zavisnosti od stanja i zdravlja obolelog, naš tim uvek deluje propisno i svesno.

Naime i kada je reč o najtežim, umirućim bolesnicima koji odbijaju hospitalizaciju, a kojima je potrebna naša služba patronaže, organizujemo odgovarajući tretman koji je pod nadzorom specijalizovanih lekara.

Eliksir patronažna služba će sprovesti sve terapijske i dijagnostičke procedure u domu obolelog (EKG, laboratorijske analize, holter TA, holter EKG-a, obradu dekubitalnih rana, procenu fizičkog i psihičkog stanja obolelog), ali i ostale usluge koje mogu da se razlikuju u zavisnosti od potreba i zdravlja pacijenta.

Eliksir se uvek jednako trudi da svi dobiju negu kakvu zaslužuju, a na nas uvek možete da računate kao na svog saveznika. U misiji očuvanja zdravlja, bržeg oporavka i nege starih lica, smo se kotirali kao najeminentniji tim.