Onkologija

Početna    Onkologija

Medicinska onkologija se bavi specijalizovanom procenom i lečenjem pacijenata sa kancerom. Medicinski onkolog je lekar specijalista obučen da koristi sistemske lekove u lečenju različitih oblika kancera i da primenjuje terapije na pacijentima koji imaju lokalizovani ili metastatski malignitet. Uloga onkologa je da razgovara sa pacijentima o mogućnostima lečenja, nadgleda terapiju i upravlja lečenjem bolesti i svim mogućim komplikacijama iste. Eliksir Medical nastoji da obezbedi najbolje moguće rezultate za svoje pacijente sa kancerom, bilo da je u pitanju lek ili palijativna nega. Pružamo lečenje, kao i savetovanje svim našim pacijentima i njihovim porodicama.

Onkologija

Delatnosti:

 • Uzimanje detaljne onkološke anamneze od pacijenta
 • Analiza predhodne dokumentacije pacijenta i predlog eventualnih dopunskih dijagnostičkih procedura u svrhu kompletiranja  dijagnostičkog  postupka i postavljanja  definitivne  dijagnoze
 • Odredjivanje najoptimalnijeg terapijskog pristupa u skladu sa važećom onkološkom doktrinom
 • Određivanje i doziranje specifične onkološke medikamentozne terapije
 • Nadzor nad parenteralnom primenom medikamentozne terapije

(hemoterapija, biološka, imunološka, ciljana i hormonalna terapija)

 • Određivanje simptomatske i suportivne terapije i nadzor nad primenom iste
 • Zbrinjavanje toksičnih dejstava primenjene specifične onkološke terapije
 • Procena terapijskog efekta primljenjene specifične onkološke terapije
 • Kontrolni pregledi onkoloških bolesnika posle primenjenog specifičnog onkološkog lečenja
 • Određivanje palijativne terapije pacijentima u terminalnoj fazi maligne bolesti
 • Terapija  bola
 • Transfuzije komponenti krvi
 • Infuzije

Intervencije :

 • Sternalna punkcija
 • Trepanobiopsija karlične kosti
 • Pleuralna  punkcija
 • Abdominalna punkcija
 • Iglena punkcija tumefakcija mekih tkiva

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE

+381 11 3752752

CENOVNIK USLUGA

ONKOLOGIJA CENOVNIK USLUGA

Specijalistički  internistički pregled u ambulanti 4 000 RSD
Specijalistički internistički pregled na terenu ( kućna poseta) 7 000 RSD
Subspecijalistički onkološki  pregled u ambulanti

(određivanje specifične onkološke terapije prema individualnim parametrima pacijenta)

5 000 RSD
Subspecijalistički onkološki  pregled u ambulanti + ultrazvuk

(određivanje specifične onkološke terapije prema individualnim parametrima pacijenta)

7 500 RSD
Subspecijalistički onkološki pregled na terenu

(određivanje specifične onkološke terapije prema individualnim parametrima pacijenta)

10 000 RSD
Primena specifične onkološke terapije (  hemoterapija, imunoterapija-biološka terapija, ciljna terapija, hormonalna  terapija ) u stacionaru i dnevnoj  bolnici

    -jednodnevna terapija kratkotrajna- trajanja do 60min

   -jednodnevna terapija dugotrajna -trajanje više od 60 min

   -infuziona kontinuirana terapija

12 000-20 000 RSD

+

Cena leka

Simptomatska i suportivna terapija u stacionaru i dnevnoj bolnici Na upit
Simptomatska i suportivna terapija na terenu Na upit
Pleuralna punkcija u stacionaru i dnevnoj bolnici 20 000 RSD + set
Sternalna punkcija u ambulanti sa anestezijom 28 000 RSD 
Trepanobiopsija karlične kosti u ambulanti 28 000 RSD + PH nalaz
FNA punkciona biopsija mekih tkiva u stacionaru 10 000 RSD

Dr Ljiljana Tomašić

Magistar nauka,primarijus, subspecijalista onkologije

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE

+381 11 3752752