Nutricionizam

Početna    Nutricionizam

‘’Posle decenije rada u struci, iza mene je veliki broj zadovoljnih klijenata koji su trajno promenili svoje navike u ishrani. Naučili su da proces ne mora da bude težak i da nosi bezbroj odricanja, naučili su da traže rešenje, a ne izgovor. Dobili su stručan savet, podršku, poverenje, motivaciju i, što je najvažnije, podsetili su se koliko mogu. U moru kontradiktornih informacija o ishrani i praćenju raznih trendova, klijenti koji mi dolaze su često zbunjeni – ne znaju odakle da počnu. Uz pomoć individualnog pristupa i plana ishrane koji odgovara potrebama i dnevnim aktivnostima pojedinca, pomažem klijentima da dođu do željenih rezultata.’’

Olja Jovanović – Viši dijetetičar-nutricionista

Nutricionizam

PREGLED NUTRICIONISTE SA NEDELJNIM JELOVNIKOM

Pri individualnom planu ishrane klijent dobija nedeljni plan ishrane, smernice po pitanju izbora namirnica, kombinovanja i pripreme hrane. Iako postoje opšte smernice za pravilnu ishranu, svako je jedinstven, pa shodno tome ishrana treba da bude prilagođena svakom ponaosob. Plan ishrane se kreira individualno na osnovu:

 • detaljne anamneze klijenata
 • popunjenog upitnika
 • laboratorijskih rezultata (kompletna krvna slika sa biohemijom) i eventualno medicinske dokumentacije ukoliko postoji još neki zdravstveni problem.
 • antropometrijskog merenja ( Uz pomoć medicinske vage koja radi po principu bioimpedance i meri telesnu masu, procenat mišićne mase i telesnih masti, viscelarne masnoće, bazalni metabolizam; Merenje obima nadlaktice, struka, kukova, natkolenice;)

Ova merenja nam služe za sticanje objektivne predstave o stanju telesnog razvitka svakog klijenta, kao i razgovori o željama, navikama i potrebama klijenata. U Eliksir Medical bolnici usklađujemo želje i mogućnosti i pravimo plan daljih koraka koji će nas na što lakši način dovesti do određenih rezultata. Sve ovo se radi u cilju da plan bude za svakog pojedinca održiv i koristan.

KONTROLE

U Eliksir Medical-u praktikujemo kontrole na određeni period, na dve, tri nedelje, mesec dana, u zavisnosti od toga šta treba da postignemo. Radimo međusobno poređenje opšteg psiho-fizičkog stanja klijenta i pojedinih izmerenih antropometrijskih mera. To nam omogućava da na ovim kontrolama sagledamo napretke, stagnacije ili eventualna nazadovanja određenih mera. Poređenje rezultata dobijenih u odgovarajućim vremenskim razmacima nam omogućava pravovremeno reagovanje, korigovanje ili nastavak primene već postojećeg plana.

Na kontrolama vršimo:

 • antropometrijska merenja ( Uz pomoć medicinske vage koja radi po principu bioimpedance i meri telesnu masu, procenat mišićne mase i telesnih masti, viscelarne masnoće, bazalni metabolizam; Merenje obima nadlaktice, struka, kukova, natkolenice; )
 • razgovor o održivosti prethodnog plana ishrane, kao i dogovor o daljim koracima

Ova merenja nam služe za sticanje objektivne predstave o stanju telesnog razvitka klijenta.

PREGLED NUTRICIONISTE – SAVETI I KONSULTACIJE

Konsultacije su fleksibilnija varijanta od individualnog plana ishrane. To znači da klijent ne dobija tačan jelovnik koga treba da se prdržava, već opšte preporuke  i savete po pitanju ishrane i sam kombinuje svoj jelovnik. Ovaj vid saradnje nije preporučljiv za one koji nisu disciplinovani i nemaju ideja šta od jela bi mogli da pripreme. Jeste za one kojima je potrebno malo usmeravanja, koji već dosta toga znaju šta treba da rade da bi došli do svog cilja, ali im je neophodna podrška na tom putu, kao i za one kojima treba samo par saveta kako bi rešili neki konkretan problem.

Konsultacije se rade slično kao i kod induvidualnog plana ishrane, na osnovu:

 • detaljne anamneze klijenata
 • popunjenog upitnika
 • laboratorijskih rezultata (kompletna krvna slika sa biohemijom) i eventualno
 •  medicinske dokumentacije ukoliko postoji još neki zdravstveni problem
 • antropometrijskog merenja

Kao krajnji proizvod klijent dobija opšte smernice u ishrani za određeni cilj bez izrade nedeljnog jelovnika.

ONLINE PROGRAM

Obzirom na novonastalu situaciju sa Covid-om, moguće je ostvariti sve navedene programe i online.

CENOVNIK USLUGA

Pregled nutricioniste – savet 4 000 RSD
Pregled nutricioniste- izrada nedeljnog plana ishrane 8 000 RSD
Kontrola 2 000 RSD
Kontrola sa novim nedeljnim planom ishrane 5 000 RSD

ELIKSIR MEDICAL NUTRICIONIZAM

Olja Jovanović Viši dijetetičar-nutricionista

Olja Jovanović

Viši dijetetičar-nutricionista