NEUROPSIHIJATRIJA

NEUROPSIHIJATRIJA

CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u ambulanti 5 000 RSD
Kontrolni pregled ( 7-14 dana od prvog pregleda )  4000RSD

Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u stacionaru

( pregled+telefonske konsultacije)

8 000 RSD

Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u stacionaru

-kontrolni pregled

6 000 RSD
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u kućnim uslovima 9 000 RSD
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u kućnim uslovima Kontrolni pregled  9 000 RSD
Pregled za ostvarivanje prava na TNP (Tuđa nega i pomoć) 9 000 RSD
Pregled za privremeno  lišavanje poslovne sposobnosti 10 000 RSD
Psihoterapija anksioznosti, panike i depresije ( 1 termin ) 4 000 RSD
Neuropsihijatrijska procena ostvarivanja prava na pelene 9 000 RSD
Neuropsihijatrijska procena podobnosti za staratelja 9 000 RSD
Neuropsihijatrijska procena za smeštaj u domu za stare 9 000 RSD
Terapija bola u kičmi  -blokada PV (paravertebralno) 8 000 RSD
Terapija bola u zglobovima-blokada 8 000 RSD
Bolna stanja – infiltracija mekih tkiva 6 000 RSD
Terapija bola kod onkoloških bolesnika 5 000 RSD
Procene stanja i lečenje nakon povrede, operacije, amputacije ekstremiteta 5 000 RSD

Procene stanja i lečenje nakon povrede, operacije, amputacije ekstremiteta

-u kućnim uslovima

9 000 RSD

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

ELIKSIR MEDICAL NEUROPSIHIJATRIJA

Dr Slavica Katkić

Dr Slavica Katkić

Specialista neuropsihijatrije-neurolog

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752