NEUROLOGIJA

CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Neurološki pregled 5000 RSD
Dopler magistralnih arterija vrata ( Dopler MAV ) 4000 RSD
Transkranijalni dopler ( TDC ) 4000 RSD
 Elektronecefalografija ( EEG ) 9000 RSD
Elektromioneurografija ( EMNG ) za gornje i donje ekstremitete 8000 RSD

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

ELIKSIR MEDICAL NEUROLOGIJA

Dr Tija Apostolović

Specijalista neurologije

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752