LABORATORIJA

Sve laboratorijske usluge pružamo u saradnji sa zavodom za laboratorijsku dijagnostiku Konzilijum.
Spisak usluga i cenovnik možete pogledati ovde:

LABORATORIJSKE USLUGE CENOVNIK