Usluge fizioterapeuta kod kuće

Šta podrazumevaju usluge fizioterapeuta iz naše ponude?

Fizikalna terapija u kući – Eliksir fizioterapeuti stručna lica koja pomažu obolelim i slabo pokretljivim osobama prilikom unapređenja svog fizičkog stanja, ublažavanja bola od povrede ili trajnih posledica neke bolesti. Najčešći slučajevi kada su našim korisnicima potrebne usluge fizioterapeuta su kada pacijenti dožive: povredu glave ili kičme, prelome različitih vrsta, moždani udar, ali i dešavaju se i teži slučajevi sa povredama nervnog sistema ili disajnih puteva. Imperativ u pružanju fizioterapeutskih usluga u kućnim uslovima jeste pomoć pacijentima i olakšavanje obavljanja dnevnih aktivnosti, bilo da je fizioterapeut potreban Vama, ili Vašim bližnjima. Eliksir usluge fizioterapije u kući podrazumevaju:

  • Procenu zdravstvenog stanja pacijenta
  • Planiranje rada i lečenja sa pacijentom
  • Izrada programa u skladu sa pacijentovim potrebama
  • Lečenje i trajno praćenje napretka
  • Prilagođavanje programa u skladu sa napretkom pacijenta
  • Pomaganje pacijentu da se trajno osamostali i da pravilno koristi ortopedska pomagala

Ublažavanje bola od povreda

Ako ste imali povredu glave, kičme ili neki drugi prelom, za Vas ćemo napraviti program lečenja u skladu sa Vašim potrebama.

Podučavanje o pravilnom držanju

Ukoliko imate problem sa kretanjem, naši fizioterapeuti će Vas putem vežbi podučiti kako da ispravite držanje, i kako da se krećete.

Kompetentno i stručno osoblje

Fizikalna medicina podrazumeva rad učenog osoblja, zbog čega se u potpunosti možete osloniti na stručni tim kojim raspolažemo.

Fizikalna terapija kući u Beogradu

Kada je u pitanju dolazak fizioterapeuta kući, lako se možete dogovoriti sa našim Centrom, dovoljno je da pozovete našu službu za informacije i rezervacije koja vam je dostupna svakog dana u periodu od 08-20h. Bilo da Vam je potrebna pomoć usled oporavljanja od neke bolesti ili fizioterapeutska masaža. Beograd predstavlja naše sedište, pa lako možete zakazati svoj termin, sve što treba da uradite jeste da nas pozovete.

Pozovite ili pišite