ENDOKRINOLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrini sistem, pored nervnog sistema, predstavlja regulacioni mehanizam u našem organizmu. Čine ga žlezde sa unutrašnjim lučenjem, koje svoje produkte – hormone – luče direktno u krvotok, ti se hormoni putem krvi raznose po čitavom organizmu I imaju efekte na funkcionisanje brojnih organa .

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem hormona. Hormoni su neophodni za naš svakodnevni opstanak. Oni kontrolišu našu temperaturu, san, raspoloženje, stres, metabolizam glukoze, elektrolita, lipidnog statusa, rast i razvoj, seksualnu funkciju i plodnost, krvni pritisak, apetit I mnoge druge brojne funkcije. Nedostatak hormona može izazvati simptome i oboljenja koja se moraju na vreme dijagnostikovati I adekvatno lečiti.

U Eliksir Medical bolnici možemo vam pomoći sa svim zdravstvenim problemima u vezi sa prekomernom ili nedovoljnom proizvodnjom hormona, inače poznatim kao endokrina stanja. To, između ostalog, uključuje dijabetes i probleme sa štitnom žlezdom. Naši vrhunski endokrinolozi rade po najnovijim preporukama. Kada postavimo dijagnozu vašeg endokrinog stanja, kreiramo plan nege prilagođen vašim individualnim potrebama. Sve preporuke koje damo o vašoj nezi biće zasnovane na najboljim dostupnim naučnim dokazima i našem zajedničkom bogatom iskustvu i proceni.

 U Eliksir Medical-u  se bavimo dijagnostikovanjem I lečenjem kao I prevencijom brojnih stanja kao što su predijabetes, dijabetes tip 1 i tip 2, gestacijski dijabetes, insulinska rezistencija, policistični ovarijalni sindrom, metabolički sindrom I bolesti nadbubrežne žlezde. Zbog pandemije dijabetesa, posebno tipa 2 I činjenice da trenutno ima 770000 obolelih u našoj zemlji, fokus lečenja nam je baš na ovoj osetljivoj grupi pacijenata, uvodimo najsavremeniju terapiju, uz redovni glukozni monitoring, edukujemo pacijente za korišćenje insulinske terapije I korekciju iste u zavisnosti od izmerenih vrednosti šećera u krvi a sve u cilju preveniranja mikro I makrovaskularnih komplikacije samog dijabetesa. Osobe sa dijabetesom su u visokom riziku  da oboljevaju od Covid 19 infekcije I da imaju težu kliničku sliku, zato za vreme I nakon eventualne bolesti  osnovno je održati kod ove grupe pacijenata zadovoljavajuću glikoregulaciju I vrlo često im se uvodi insulinska terapija, pogotovu za one koji bivaju hospitalizovani. Zato naši pacijenti moraju biti adekvatno edukovani za korušćenje insulinske terapije I korekciju iste.

Pored pregleda specIjaliste endokrinologije, našim pacijentima dostupni su i ultrazvučni pregledi: štitne žlezde, abdomena (nadbubreg, gušterača) kao i kompletna laboratorijska dijagnostika.

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

CENOVNIK USLUGA

NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Endokrinološki pregled 6 000 RSD
Kontrolni endokrinološki pregled 4 000 RSD
Endokrinološki pregled + ultrazvuk (komplet) 9 000 RSD
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka 10 000 RSD
Uvođenje terapije za DMT1 i DMT2, korekcija postojeće terapije, edukacija za korišćenje insulinske pen brizgalice/ Prevencija mikro i makrovaskularnih komplikacija DM 10 000 RSD
Dijagnostikovanje i lečenje insulinske rezistencije / OGTT sa insulinemijama 6 000 RSD
Dijagnostikovanje predijabetesa 6 000 RSD
Oboljenja štitaste žlezde 6 000 RSD
PAKET PROVERE FUNKCIJE NADBUBREŽNE ŽLEZDE – deksametazonski test + UZ abdomena + laboratorija 12 000 RSD+

Cena laboratorije 

Dijagnostikovajne i lečenje PCOS 6 000 RSD
PAKET ZA TRUDNICE – gestacijski dijabetes, praćenje funkcije štitaste žlezde tokom trudnoće, priprema za vantelesnu trudnoću 22 000 RSD

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752

ELIKSIR MEDICAL ENDOKRINOLOGIJA

Ass Dr spec med Milica Marjanović Petković

Ass Dr spec med Milica Marjanović Petković

 Subspecijalista endokrinologije

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE


+381 11 3752 752