Eliksir Medical Bolnica

Početna    Eliksir Medical Bolnica

Bolnica Eliksir Medical smeštena je u ulici Zagorska 13/B, u mirnom delu Zemuna u neposrednoj blizini Doma zdravlja.

Nudimo vam veliki izbor zdravstvenih usluga uključujući bolnički smeštaj, dnevnu bolnicu, zdravstvenu zaštitu i lečenje za široki spektar medicinskih specijalnosti, dijagnostičke procedure, laboratorijske usluge, opšte, specijalističke i subspecijalističke preglede iz svih domena interne medicine.

Lekari interne medicine obično su prva linija za kontakt sa pacijentima. Dijagnostikovanja novih bolesti i kontrole postojećih ili hroničnih oboljenja do preporuke skrininga i preventivnih mera, lekari internisti imaju presudnu ulogu u ukupnom zdravlju pacijenata. Ako bolesniku treba specijalizovana nega, naša bolnica će pružiti i usluge naših specijalističkih konsultanata kako bi bolesnici dobili najbolju moguću negu i besprekorno iskustvo.

Bolnički smeštaj

Rapolažemo kapacitetom od ukupno 13 kreveta u okviru višekrevetnih soba, jednokrevetne sobe i apartmana. Sobe su opremljene po najvišim svetskim standardima garantujući udobnost i sve neophodne uslove za adekvatno lečenje i negu. Svakom bolesniku obezbeđena je kvalitetna ishrana usklađena sa svim njegovim posebnim prehrambrenim, kulturnim i verskim potrebama, uključujući vegeterijanske i veganske obroke. Naš prioritet je da bolesnicima pružimo prvoklasnu uslugu, mirno okruženje, brižno osoblje i neposredan pristup.

Palijativno zbrinjavanje

U našoj bolnici pružamo usluge iz oblasti palijativne medicine bolesnicima koji se nalaze u terminalnoj fazi njihove bolesti. U ovakvim slučajevima, kada se često više ne sprovode metode lečenja primarne bolesti, primenjuju se adekvatne terapije, kako bismo svakom bolesniku ublažili tegobe i olakšali poslednje mesece njegovog života. 

Najčešce se radi o bolesnicima koji boluju od malignih bolesti i progresivnih neuroloških oboljenja, koji su teško pokretni, sa bolovima, kao i svima onima koji pored terapija zahtevaju i dodatnu negu.

Naš tim stručnjaka i medicinskog osoblja kombinacijom velikog znanja, iskustva i saosećajnosti pružiće Vama i Vašoj porodici 24-časovnu pomoć u lečenju i neophodnu podršku.

Terapija bola

Hronične bolove treba shvatiti kao zasebnu bolest. Oslobođenje od bola spada u osnovna ljudska prava. Bolna stanja kojima se bavimo su: kancerski bol, bol donjeg dela leđa, bol glave i vrata, glavobolje, miofascijalni i artritički bol, fibromijalgija, kompleksni regionalni bolni sindrom, kraniofacijalni bolni sindromi, postherpetična neuralgija, palijativna terapija.

Akutni bol najčešće se  leči anesteticima i analgeticima. Hronični bolovi su mnogo teži za lečenje i često zahtevaju multidisciplinarni pristup bolesti. To znači da je često potrebno uključivanje lekara raznih specijalnosti u lečenje, npr. anesteziologa, neurologa, neurohirurga, reumatologa, fizijatra itd. Lečenje se obično započinje medikamentozno i minimalno agresivno. 

Pri tome se rukovodimo principom multimodalnosti. To znači da se istovremeno koriste analgetici različitog mehanizma dejstva, što znači da im se sabiraju analgetska dejstva, ali ne i eventualni neželjeni efekti.

Ukoliko medikamentozna terapija ne pomaže dovoljno, pristupamo nekim invazivnijim metodama, kao što su centralni i periferni nervni blokovi, blokade tzv. triger tačaka itd.

Pregledi iz svih domena Interne medicine

Kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija i hepatologija, hematologija, nefrologija, imunologija i reumatske bolesti, maligne bolesti i komplikacije.

Dijagnostika

Ultrazvuk abdomena, urinarnog trakta, CDS krvnih sudova donjih i gornjih ekstremiteta, mekih tkiva i dojki. Ginekološki ultrazvučni  pregled, dijagnostikovanje Sleep apnee, Eho srca i 24-ro časovni EKG.

Laboratorija i laboratorijski testovi

U saradnji sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku Konzilijum radimo kompletnu laboratorijsku dijagnostiku i sve potrebne laboratorijske analize.

Terapije

Pored standardnih terapija koje pružamo u okviru bolnice i patronažne službe, u mogućnosti smo da Vam pružimo terapiju bola i davanje hemoterapije.