Kod lekara se odlazi najčešće samo radi pregleda, međutim, postoje slučajevi kada pregled traje duže, jer je kompleksnija dijagnostička procedura, tako da je neophodno da se pacijent zadrži u okviru zdravstvene ustanove ne duže od dvadeset četiri časa, ali obično oko par sati.

U okviru naše zdravstvene ustanove postoji dnevna bolnica, koja ima savremeno opremljene sobe za pacijente, i u suštini, radi se o posteljama gde se može boraviti udobno i komforno za vreme trajanja neophodnih pregleda.

Dakle, razlozi za zadržavanje pacijenata u okviru dnevne bolnice su dijagnostičke procedure, ali i terapijske procedure.

Usluge dnevne bolnice mogu se iskoristiti u zakazanim terminima tokom dana. O tome se treba posebno informisati putem telefona naše ustanove.

Usluge koje možemo da vam ponudimo su sledeće:

  • Pregled i dijagnostika
  • Davanje propisane terapije
  • Mali zahvati  iz oblasti hirurgije, urologije i dermatologije
  • Davanje injekcija i infuzija
  • Transfuzija krvi i krvnih derivata
  • Praćenje tokom 24 časa
  • Savetodavni pregledi i edukacije

Kao što vidimo, za kompleksnije preglede moraju se iskoristiti bolnički kreveti dnevne bolnice, jednostavno, zbog duže procedure dobijanja validnih rezultata. Nekada se pacijenti moraju pripremiti psihički I fizički za određeni pregled, ili je potrebno da dođu u pratnji nekog člana porodice. Zbog toga je vrlo praktično da se može odležati nakon zahtevnog pregleda, pre nego što lekari i drugo medicinsko osoblje ne proceni da osoba može da napusti prostorije zdravstvene ustanove.

Takođe, davanje terapije koja je propisana, može biti uslov da se ostane određen broj sati u dnevnoj bolnici, da bi se videla reakcija pacijenta, odnosno, njegovog organizma. Nekada to može da uključuje davanje infuzije, na primer.

U oblasti hirurgije postoje zahvati koji se mogu smatrati manjim, kao što su urasli nokti ili dlake, ipak, ove interevencije zahtevaju anesteziju, obično lokalnu, ali se mora ispratiti stanje pacijenta pre nego što se dozvoli da osoba ode svojoj kući.

Boravak u dnevnoj bolnici istovremeno znači, da ako dođe do nekih komplikacija i neželjenih situacija, može odmah i pravovremeno da se odreaguje, s obzirom na to da je tu prisutan čitav tim lekara svih specijalnosti i medicinskih tehničara. Na ovaj način se izbegava opasnost da pođete sami kući, a da se nešto nepoželjno dogodi nakon kraćeg ili dužeg vremena, pri tome mislimo na nekoliko sati, ali manje od jednog dana.

Naša dnevna bolnica je tako opremljena da ćete se osećati maksimalno udobno, kao i kod svoje kuće. Osnovna odlika je ljubaznost, srdačnost, a pre svega visoka profesionalnost i stručnost svih članova medicinskog tima.

Ako se ustanovi da je potrebno da se ostane duže od dvadeset i četiri časa, onda se to ne smatra više dnevnom bolnicom, već hospitalizacijom, tj. Bolničkim lečenjem.

Postoje situacije kada treba propratiti stanje pacijenta tokom dvadeset četiri časa i to je obično nakon neke obavljene intervencije, kao što je operacija, za koju nije potrebno da se duže boravi u bolničkoj ustanovi. Upravo zbog toga je korisno upotrebiti usluge dnevne bolnice.

Stalni nadzor, praćenje stanja, pravovremeno reagovanje u slučaju bilo kakvih problema – sve to znači da ste u sigurnim rukama i da ove usluge treba da iskoristite.

bolnicki smestaj