Dijabetično stopalo je komplikacija šećerne bolesti – dijabetesa. To je skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalu koje može dovesti do ozbiljnih komplikacija koje su nakon toga jedino rešive amputacijom u koliko se ne reaguje na vreme.

Nastaju kao posledica neuropatije i perifernih vaskularnih oboljenja.

Postoji više vrsta dijabetičnog stopala poput neuroishemijskog gde je narušena vaskularizacija ( prokrvljenost) uz samu neuropatiju, neuropatsko dijabetično stopalo gde dolazi isključivo do neuropatije bez poremećaja prokrvljenosti. Takođe veliki neprijatelj dijabetičnog stopala je to što je ono ulaz za sve patogene mikroorganizme pa ni pojava infekcije nije retka pojava.

Prvi stepen od pojave stanja nazvanog dijabetično stopalo je gubitak osećaja na stopalu, osoba ne oseća kada se povredi, napravi ranu ili razvije neku vrstu ulceracije.

Drugi stepen od pojave dijabetičnog stopala je motorni, odnosno dolazi do oslabljenosti mišića pa i do atrofije mišića stopala što rezultuje i samom deformisanju stopala kao i smanjenoj funkciji te noge.

Treći stepen od pojave dijabetičnog stopala su same promene okom vidljive na koži. Naime ona postaje suva (atopična), počinje da puca što pretstavlja ulazna vrata za sve vrste mikroorganizama i dovodi do stvaranja infekcije.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničke slike:

Podaci o potvrđenom dijabetesu, trenutnim vrednostima glikemije, da li postoji još nešto od simptoma koji su primećeni u poslednje vreme, poput neuropatije, smanjenost funkcije mišića stopala, pucanju kože na nogama, stvaranje rana…

Pregledom ove regije posmatraju se anatomske karakteristike stopala ( da li je došlo do bilo kakve deformacije) promene na koži ( zadebljanje, ulceracije, žuljevi, pucanje kože, rane) promene boje kože kao i da li postoji neka vrsta edama u toj regiji.

Nakon uspostavljanja dijagnoze radi se na daljoj proceni stanja i odlučuje se o vrsti terapije ili terapijske procedure koja je potrebna.

Ovakvo stanje prati više lekara. Endokrinološki pacijent mora biti pokriven dobrom terapijom za šećer jer dijabetes mora biti kontrolisan kako bi ostala terapija za dijabetično stopalo imala uspeha. Neurološki pregled je potreban kako bi se odredio stadijum oboljenja kao i stepen neuropatije te regije. Vaskularni hirurg je taj koji je potrebno da u potpunosti odredi kako zbrinuti stopalo sa promenama kako bi doveo do izlečenja.

Faktori rizika za dijabetično stopalo su: nekontrolisani dugotrajni dijabetes, starosna dob, pol, loša obuća, loša cirkulacija, infekcija i trauma stopala, pušenje itd..

Lečenje dijabetičnog stopala je vrlo komplikovano jer obuhvata niz dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Nemojte čekati već se posavetujte i prevenirajte sam nastanak bolesti.

EliksirMedical bolnica Vam nudi da sve završite na jednom mestu. Naš doktor Dušan Gligorijević je samostalno uradio preko dve hiljade operacija na dijabetičnom stopalu, po broju izvedenih operacija ima najveći broj pacijenata u Srbiji. Dr Dušan Gligorijević je po stečenom obrazovanju i priznatim naučnim radovima i stručnim titulama: specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, primarius, doktor medicinskih nauka, akademik Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i sudija Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije. Ukupno ima 40 godina radnog i hirurškog staža.

U koliko imate neki od navedenih simptoma ili Vam je samo potrebna konsultacija javite se na 069/2282-900 i zakažite Vaš termin!

dijabeticno stopalo ulceri na stopalima