CPAP uređaj je aparat čiji je glavni zadatak pomaganje lečenja apneje. Naime, ovaj aparat predstavlja priručni uređaj koji pacijentu pruža sobni vazduh pod povećanim pritiskom, kako bi pacijent uneo dovoljnu količinu vazduha u svoja pluća i normalno disao. Sve osobe koje boluju od Sleep apnea bolesti koja podrazumeva zastoj disanja u snu, uz ovaj uređaj leče svoju bolest.

Prilikom lečenja apneje, CPAP aparat pomaže pacijentima stvaranjem pravog pritiska u disajnim putevima. Ono što još aparat za apneju radi je sprečavanje opuštanja mišića ždrela, te je nesumnjivo vrlo važan aparat koji umnogome pomaže ljudima koji boluju od apneje. U daljem tekstu saznajte šta je zapravo ovaj uređaj, koja je njegova namena, kao i kako se aparat primenjuje.

Šta je zapravo apneja?

Apneja ili sleep apnea je, kao što smo detaljno objasnili u prethodnom blogu “Šta je sleep apnea i kako se leči”, bolest koja nastaje tokom spavanja. Tada se opuštaju mišići oko disajnog puta koji tada mogu biti kompletno zatvoreni i može doći do prekida disanja, odnosno apneje. Naime, strujanje vazduha iz nosa se prilikom spavanja i kompletnog zatvaranja disajnog puta ne može probiti do donjih disajnih puteva, pa tako nastaje sama bolest apneja.

Kada je u pitanju apnea aparat koji pomaže pri njenom lečenju, upravo je CPAP uređaj koji pacijentu omogućava lakše disanje i strujanje vazduha u organizmu. Ljudi koje muči apneja u snu, skloni su tome da često zadremaju, što može biti veoma nepogodno prilikom vožnje na primer. Takođe, apneja dovodi ljude do toga da neretko zaboravljaju i teško se koncentrišu na svakodnevne aktivnosti.

Bolnički krevet za bolesnikeA šta je CPAP aparat za apneju?

CPAP uređaj je, najjednostavnije rečeno, aparat za apneju koji olakšava spavanje pacijenta, pa ih treba razlikovati od aparata, aspiratora i koncentratora kiseonika koji se vrlo često primenjuju tokom oksigenoterapije. Takođe, ono što je veoma važno napomenuti, ovaj uređaj pomaže pri smanjenju rizika od mnogih drugih bolesti koje apneja može da izazove, kao što je moždani udar, povišeni krvni pritisak, fibrilacija srčanih komora i srčani zastoj.

Kada je u pitanju medicinska oprema, ovaj aparat je glavni uređaj prilikom lečenja od apneje. Naime, male turbine koje ima uređaj su elektronski kontrolisane i duvaju vazduh pod pritiskom kroz masku za lice ili samo kroz nos. Na taj način pacijentu omogućava da normalno diše i unosi dovoljno kiseonika u svoja pluća i organizam.

Smatra se da su ovi uređaji jedini zvanični, bezbedni i efikasni aparati u lečenju od apneje, pa se vrlo rado primenjuju ukoliko se uoče simptomi ove bolesti. Ovaj uređaj ne samo da doprinosi zdravlju, već obezbeđuje i kvalitetan san svakome ko boluje od Sleep apneje. Takođe, aparat za apneju može biti od veliki koristi i pomoći onima koji boluju od plućnih bolesti, jer će im olakšati disanje.

Kako se CPAP aparat primenjuje i od čega se sastoji?

CPAP aparat je optimalnih dimenzija, pa može da stoji na stolu ili nekoj drugoj podlozi po želji. Korišćenje aparata je vrlo jednostavno, pa svako može vrlo lako da ovlada upotrebom ovog uređaja. Aparat za apneju uglavnom ima samo nekoliko jasno obeleženih dugmića i ekran na kojem se može videti svaka vaša naredba aparatu. Uređaj se sastoji od tri glavna dela: motora, creva i maske.

Motor

Motor aparata je u osnovi mali kompresor: Njegova uloga je da povlači vazduh na sobnoj temperaturi i nežno istiskuje dovoljnu količinu vazdušnog pritiska koji je potreban pacijentu. Ulazni deo vazduha u uređaj ima zamenljiv filter koji odvaja čestice i nečistoće. Neki uređaji imaju rezervoar za vodu koji kada se uključi zagreva vodu kako bi obezbedio vlagu u vazduh koji pacijent udiše. Rezervoar za vodu je idealan za ljude koji žive u sušnim predelima, kao i za one koji se bude sa suvim ustima i grlom. Motori aparata nisu bučni, tako da je dobar san zagarantovan.

Crevo

Crevo aparata je uređaj koji služi da transportuje vazduh pod pritiskom od motora do maske nosioca. Dužina i prečnik creva mogu biti različiti u zavisnosti od uređaja koji se koristi. Većina creva se zagreva da bi se smanjila kondenzacija vode koja je uzrokovana ovlaživačima.

Maska

Maska koju uređaj ima može da se koristi za usta ili nos, u zavisnosti od toga šta lekari savetuju. Maske su vrlo udobne i mekane, pa ne smetaju pacijentima prilikom nošenja u toku noći. Velika prednost uređaja je njegova prenosivost i lakoća, te se može vrlo jednostavno transportovati ukoliko negde putujete na primer. Takođe, ne treba brinuti o bučnosti aparata, jer su aparati za apneju namenjeni korišćenju u toku noći, te su tako i napravljeni.

CPAP uređaj je jako bitan aparat u životu svake osobe koja boluje od apneje. Takođe, treba imati na umu da je apneja vrlo tiha bolest koja je rizična jer može da izazove brojne ozbiljne bolesti, pa ako smatrate da možda imate simptome koji bi mogli da upute na pojavu apneje, obratite se lekaru i počnite sa lečenjem.

Ukoliko je Vama ili nekoj Vašoj bliskoj osobi potreban jedan ovakav aparat za snabdevanje kiseonikom, kod nas možete naći veoma kvalitetne aparate koji Vam mogu biti od velike pomoći, kao što su koncentrator kiseonika, aspiratori i CPAP uređaji, koij su veoma pogodni i za bolničko i za kućno lečenje.