Cenovnik usluga

Početna    Cenovnik usluga
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled za osobe za problemom hrkanja, prekidima u disanju i umorom 4 500 RSD
Pregled lekara specijaliste – prvi

Skrining na prisustvo poremećaja disanja u spavanju i drugih poremećaja sna

( upitnici, dnevnik spavanja )

5 000 RSD
Pregled lekara specijaliste – kontrolni 2 500 RSD
Celonoćna kardiorespiratorna poligrafija – Limitirana polisomnografija

( u bolničkim uslovima )

25 000 RSD
Celonoćna kardiorespiratorna poligrafija – Limitirana polisomnografija

( u kućnim uslovima )

15 000 RSD
Indikovanje terapije za poremećaje disanja u spavanju 4 000 RSD
Tumačenje rezultata za poremećaje disanja u spavanju 2 000 RSD
Skrining na prisustvo poremećaja disanja u spavanju i drugih poremećaja sna

( upitnici, dnevnik spavanja ) – telefonski i online

2 500 RSD
Oniris® dentalna proteza protiv hrkanja i sleep apnee + pregled lekara specijaliste + inicijalno podešavanje proteze 19 500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Alergološki pregled 4500 RSD
Prick test sa standardnim inhalacionim alergenima 3000 RSD
Prick test sa standardnim nutritivnim  alergenima 3000 RSD
Patch test sa standardnim kontaktnim alergenima 5000 RSD
Alergološka testiranja na profesionalne alergene ( frizeri, kozmetičari, pekari i dr. ) 5000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Endokrinološki pregled 6 000 RSD
Kontrolni endokrinološki pregled 4 000 RSD
Endokrinološki pregled + ultrazvuk (komplet) 9 000 RSD
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka 10 000 RSD
Uvođenje terapije za DMT1 i DMT2, korekcija postojeće terapije, edukacija za korišćenje insulinske pen brizgalice/ Prevencija mikro i makrovaskularnih komplikacija DM 10 000 RSD
Dijagnostikovanje i lečenje insulinske rezistencije / OGTT sa insulinemijama 6 000 RSD
Dijagnostikovanje predijabetesa 6 000 RSD
Oboljenja štitaste žlezde 6 000 RSD
PAKET PROVERE FUNKCIJE NADBUBREŽNE ŽLEZDE – deksametazonski test + UZ abdomena + laboratorija 12 000 RSD+

Cena laboratorije 

Dijagnostikovajne i lečenje PCOS 6 000 RSD
PAKET ZA TRUDNICE – gestacijski dijabetes, praćenje funkcije štitaste žlezde tokom trudnoće, priprema za vantelesnu trudnoću 22 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Kardiološki pregled sa  EKG-om (Dr. Dedović) 4 500 RSD
Ultrazvuk srca 4 000 RSD
Kompletan kardiološki pregled – Pregled + EKG+ UZ

(dr Bogdanović, dr Dedović)

8 000 RSD
Kontrolni kardološki pregled (dr. Dedović) 2 500 RSD
Holter TA ( ambulatorni monitoring krvnog pritiska – AMBP ) 5 000 RSD
Holter EKG-A 5 000 RSD
Kardiološki pregled u kućnim uslovima (dr. Dedović) 10 000 RSD
Kardiološki pregled u kućnim uslovima (dr Bogdanović) 12 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Neurološki pregled 5000 RSD
Dopler magistralnih arterija vrata ( Dopler MAV ) 4000 RSD
Transkranijalni dopler ( TDC ) 4000 RSD
 Elektronecefalografija ( EEG ) 9000 RSD
Elektromioneurografija ( EMNG ) za gornje i donje ekstremitete 8000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u ambulanti 5 000 RSD
Kontrolni pregled ( 7-14 dana od prvog pregleda )  4 000RSD
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u stacionaru

( pregled+telefonske konsultacije)

8 000 RSD
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u stacionaru

-kontrolni pregled

6 000 RSD
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u kućnim uslovima 9 000 RSD
Psihijatrijski i neurološki specijalistički pregled u kućnim uslovima Kontrolni pregled  9 000 RSD
Pregled za ostvarivanje prava na TNP (Tuđa nega i pomoć) 9 000 RSD
Pregled za privremeno  lišavanje poslovne sposobnosti 10 000 RSD
Psihoterapija anksioznosti, panike i depresije ( 1 termin ) 4 000 RSD
Neuropsihijatrijska procena ostvarivanja prava na pelene 9 000 RSD
Neuropsihijatrijska procena podobnosti za staratelja 9 000 RSD
Neuropsihijatrijska procena za smeštaj u domu za stare 9 000 RSD
Terapija bola u kičmi  -blokada PV (paravertebralno) 8 000 RSD
Terapija bola u zglobovima-blokada 8 000 RSD
Bolna stanja – infiltracija mekih tkiva 6 000 RSD
Terapija bola kod onkoloških bolesnika 5 000 RSD
Procene stanja i lečenje nakon povrede, operacije, amputacije ekstremiteta 5 000 RSD
Procene stanja i lečenje nakon povrede, operacije, amputacije ekstremiteta

-u kućnim uslovima

9 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Pregled nutricioniste – savet 4 000 RSD
Pregled nutricioniste- izrada nedeljnog plana ishrane 8 000 RSD
Kontrola 2 000 RSD
Kontrola sa novim nedeljnim planom ishrane 5 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
(Patronažna sestra)Davanje infuzije ( vitamini i lekovi nisu uključeni u cenu ) 4 000 RSD
(Patronažna sestra)Davanje injekcije I.M. I S.C 2 000 RSD
(Patronažna sestra)Presvlačenje, higijena, zamena pelena itd. ( 1 dolazak) 2 000 RSD
(Patronažna sestra)Presvlačenje, higijena, zamena pelena itd. ( 2 dolaska) 3 000 RSD
(Patronažna sestra)Kupanje 3 000 RSD
(Patronažna sestra)Previjanje rana ( dekubitnih, postoperativnih ) 2 000 – 5 000 RSD
(Patronažna sestra)Plasiranje urinarnog katetera 4 000 RSD
(Patronažna sestra)Vađenje urinarnog katetera 2 500 RSD
(Patronažna sestra)Ispiranje urinarnog katetera 2 000 RSD
(Patronažna služba)Usluge fizioterapeuta 3 000 RSD
(Patronažna sestra)Uzimanje krvi za laboratorijske analize u saradnji sa renomiranom laboratorijom Aqua Lab Od 1 000 RSD
Kućna nega 24h ( medicinska sestra ) 10 000 RSD
Kućna nega 24h – dnevna smena 5 500 RSD
Kućna nega 24h – noćna smena 6 000 RSD
Kućna poseta lekara specijaliste 9 000 RSD
Kućna poseta lekara opšte prakse 6 000 RSD
Kućna poseta lekara specijaliste opšte prakse 8 000 RSD
Holter pritiska – dijagnostika u kućnim uslovima 9 000 RSD
Holter EKG-a – dijagnostika u kućnim uslovima 10 000 RSD
Dijagnostikovanje sleep apnee – u kućnim uslovima 15 000 RSD
Cene važe za teritorije I delove teritorije opština: Stari grad, Savski venac, Vračar, Zvezdara do Gradske bolnice (Batutova ulica), Voždovac – Autokomanda – Braće Jerković – Vojislava Ilića, Banjica do Paunovog brega
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Pedijatrijski pregled – prvi 4 000 RSD
Pedijatrijski pregled – kontrolni 2 500 RSD
Kućna poseta pedijatra ( do 10km od bolnice Eliksir Medical )
8 000 RSD
Kućna poseta pedijatra ( preko 10km od bolnice Eliksir Medical )
10 000 RSD
Intravenska ili intramuskularna terapija za decu 2 000 RSD
Inhalacije 1 000 RSD
Pregled pedijatra pulmologa 6 000 RSD
Spirometrija 2 000 RSD
Spirometrija sa bronhodilatacijom 3 000 RSD
Alergološke probe na inhalacione alergene 3 500 RSD
EKG za decu
1 000 RSD
Kompletan pregled pedijatra kardiologa ( EKG + UZ srca ) 6 000 RSD
UZ srca 4 000 RSD
24h Holter EKG monitoring 5 000 RSD
POLIVITAMINSKA INFUZIJA Primena u bolničkim uslovima Primena u kućnim uslovima
ELIKSIR ENERGY infuzija 4 000 RSD 6 000 RSD
ELIKSIR ZA IMUNITET infuzija 5 000 RSD 8 000 RSD
ELIKSIR ZA MAMURLUK infuzija 4 000 RSD 6 000 RSD
ELIKSIR NAD infuzija 7 000 RSD 10 000 RSD
ELIKSIR ZA LEPOTU infuzija 5 000 RSD 8 000 RSD
ELIKSIR MYERS infuzija 5 000 RSD 8 000 RSD
ELIKSIR ZA PREVENCIJU infuzija 4 000 RSD 6 000 RSD
ELIKSIR DETOX infuzija 4 000 RSD 6 000 RSD
ELIKSIR FAT BURN infuzija 4 000 RSD 6 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Informativni intervju psihologa 3000 RSD
Kompletna eksploracija i dijagnostička obrada psihologa
( intervju, psihodijagnostika, psihoterapija, psihološko savetovanje, psihološka pomoć i podrška neuroloških, psihijatrijskih i drugih ispitanika )
11 000 RSD
Analiza rezultata dobijenih psihološkim ispitivanjem, integracija i formiranje zaključka 3 000 RSD
Planirani intervju 3 000 RSD
Individualni psihološki tretman ispitanika 3 000 RSD
Mentalna/bihejvioralna procena 7 000 RSD
Neuropsihološka procena 6 000 RSD
Procena kognitivnog statusa 6 000 RSD
Procena pojedinačnih kognitivnih funkcija 3 000 RSD
Procena aktuelnog psihičkog funkcionisanja 7 000 RSD
Procena samostalnosti 3 000 RSD
Testovno kompletno ispitivanje IQ 4 000 RSD
Procena uzimanja droga, alkohola, lekova 3 500 RSD
Procena suicidalnosti 3 500 RSD
Situaciona/profesionalna procena i procena okruženja 3 000 RSD
Obrada za TNP, IK ,doživotno izdržavanje 6 000 RSD
Preventivno savetovanje i podučavanje 3 500 RSD
Savetovanje ili podučavanje o štetnosti supstanci koje izazivaju zavisnost
(alkohol,droge, kockanje, klađenje, lekovi)
3 500 RSD
Ostala savetovanja i podučavanja; savetovanje i podučavanje onkoloških pacijenata, članova njihove porodice i pratlaca- za pacijente besplatno za ostale 2 500 RSD
Procena potrebe ili revizija uređaja i opreme koja služi kao pomoć( električna kolica, kolica itd) 3 500 RSD
Savetovanje i podučavanje u kriznim situacijama 3 000 RSD
Savetovanje i podučavanje kod fizičkog zlostavljanja/nasilja ili napada/ 3 000 RSD
Vežbe relaksacije 4 500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
PULMOLOŠKI PREGLED 5 000 RSD
KONTROLNI PULMOLOŠKI PREGLED ( do 7 dana nakon prvog pregleda ) 2 500 RSD
PULMOLOŠKI PREGLED – KUĆNA POSETA 9 000 RSD
KOMPLETAN PULMOLOŠKI PREGLED ( PREGLED SPECIJALISTE+SPIROMETRIJA) 6 000 RSD
SPIROMETRIJA 2 000 RSD
SPIROMETRIJA SA BRONHODILATACIJOM 3 000 RSD
GASNE ANALIZE SA TUMAČENJEM 4 000 RSD
RESPIRATORNA POLIGRAFIJA 12 000 RSD
OBUKA ZA APARAT ZA NIMV 5 000 RSD
ČITANJE KARTICE SA APARATA ZA NIMV I PRAČENJE PACIJENTA SA SLEEP APNEOM 2 000 RSD
DODATNI BRONHODILATACIJSKI TEST 1 000 RSD
ČITANJE RTG PLUĆA ( ako pacijent donosi samo snimak ) 2 000 RSD
ČITANJE RTG SINUSA ( ako pacijent donosi samo snimak ) 2 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Ultrazvuk abdomena 4000 RSD
Ultrazvuk karlice 4000 RSD
Ultrazvuk urotrakta 4000 RSD
Ultrazvuk abdomena i karlice sa urotraktom-komplet 6000 RSD
Ultrazvuk dojki sa aksilama 4500 RSD
Ultrazvuk štitaste žlezde 4000 RSD
Ultrazvuk vrata 2400 RSD
Ultrazvuk vrata sa štitastom žlezdom -komplet 4000 RSD
Ultrazvuk aksila 2400 RSD
Ultrazvuk ingvinuma 2400 RSD
Ultrazvuk vrata, aksila i ingvinuma (perifernih limfnih regija) 5500 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva 2400 RSD
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema 4000 RSD
Dopler vena donjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler arterija donjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler vena gornjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler arterija gornjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler arterija i vena ekstremiteta 6000 RSD
Dopler krvnih sudova vrata 3000 RSD
Biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka 11000 RSD
Elastografija ( dojka, štitasta žlezda…) +  3000 RSD na cenu ultrazvuka
Internistički pregled 4 000 RSD
Kontrolni internistički pregled 2 500 RSD
Kućna poseta lekara specijaliste 9 000 RSD
Kućna poseta lekara opšte prakse 6 000 RSD
Kućna poseta lekara specijaliste opšte prakse 8 000 RSD