Eliksir Medical dnevna bolnica i stacionar

Početna    Eliksir Medical dnevna bolnica i stacionar

Specijalna internistička bolnica Eliksir Medical u okviru bolničkog smeštaja nudi usluge dnevne bolnice, stacionara i palijativnog zbrinjavanja. Naš tim stručnjaka i medicinskog osoblja kombinacijom velikog znanja, iskustva i saosećajnosti pružiće Vama ili Vašoj bliskoj osobi 24-časovni nadzor,  pomoć u lečenju i neophodnu podršku.

Naš prioritet je da bolesnicima pružimo prvoklasnu uslugu, mirno okruženje, brižno osoblje i neposredan pristup.

Dnevna bolnica

dnevna bolnica

Sve zastupljeniji vid lečenja u našoj praksi postaje lečenje u okviru dnevne bolnice. Lečenje u dnevnoj bolnici ima svoje specifičnosti u odnosu na stacionarno lečenje. Ovakav vid lečenja smatra se najhumanijim jer omogućava pacijentima da se leče na način kojim bi se što manje odvajali od porodice, osećaju psihološko olakšanje jer su manje izloženi bolničkoj atmosferi i omogućeno im je da što duže zadrže svoju nezavisnost. O potrebi za dnevno-bolničkim lečenjem odlučuje se kod lakših do srednje teških pacijenata, u svrhu uspostavljanja inicijalne dijagnoze ili kod pogoršanja osnovne bolesti radi dodatne obrade i uvođenja nove terapijske šeme. Boravak u dnevnoj bolnici je u nekim slučajevima neophodan radi praćenja učinka terapije, potrebe za dodatnim tretmanom ili ponavljanjem pretraga.

Prednosti lečenja u dnevnoj bolnici:

 •  humaniji tretman pacijenata- sprovođenje dijagnostike i lečenja bez
 • izdvajanja iz porodice i radne sredine
 • povoljnija psihološka atmosfera za brži oporavak,
 • smanjen rizik od intrahospitalnih infekcija,
 • ubrzavanje dijagnostičkog i terapijskog procesa

Dnevna bolnica Eliksir Medical funkcioniše u okviru naše zdravstvene ustanove sa posebno namenjenim sobama/posteljama sa zadržavanjem pacijenata u periodu kraćem od 24 sata. Jedinica nudi sveobuhvatnu uslugu za pacijente kojima je potrebna detaljna procena, planiranje nege i lečenje od strane specijalnih (multidisciplinarnih) timova, uključujući: konsultanta gerijatra / lekara, medicinske sestre i terapeuta.  Tim stručnjaka sprovodi sveobuhvatnu procenu, pomaže u osmišljavanju i pružanju individualnih tretmana za pacijente u svim fazama njihovog stanja. Usluge dnevne bolnice pružaju se u zakazanim terminima tokom dana. Kućne posete se mogu obezbediti po potrebi.

Usluge dnevne bolnice:

 • Pregled i dijagnostika
 • Davanje propisane terapije
 • Mali zahvati  iz oblasti hirurgije, urologije i dermatologije
 • Davanje injekcija i infuzija
 • Transfuzija krvi i krvnih derivata
 • Praćenje tokom 24 časa
 • Savetodavni pregledi i edukacije

Informacije i zakazivanje

+381 11 3752752

Stacionar

Bolnički dan (promo cena) 15.000,00 RSD
Kućna poseta lekara opšte prakse od 5 000 – 8 000 RSD
Individualna nega na zahtev 6.000,00 RSD
Pratnja 10.000,00 RSD
Monitoring 5.000,00 RSD
Previjanje rana (dekubita) u sklopu bolničkog dana 1.000,00-3.000,00 RSD
Parenteralna ishrana 1.000,00 RSD
Bolnički smeštaj - bolnički dan

Smeštaj

Rapolažemo kapacitetom od ukupno 13 kreveta u okviru višekrevetnih soba, jednokrevetne sobe i apartmana. Sobe su opremljene po najvišim svetskim standardima garantujući mir, udobnost i sve neophodne uslove za adekvatno lečenje i negu. Sobe imaju pristup internetu i televizor sa kablovskom televizijom . Svakom bolesniku obezbeđeni su: bade mantil , sobne papuče i papuče za tuširanje.

Ishrana

Svakom bolesniku obezbeđena je kvalitetna ishrana usklađena sa svim njegovim posebnim prehrambrenim, kulturnim i verskim potrebama, uključujući vegeterijanske i veganske obroke.

Vreme poseta

Vreme poseta dogovaramo sa Vama i Vašim bližnjima u skladu sa kliničkom slikom bolesnika izuzev termina u kojem bolesnici primaju jutarnje terapije.

Palijativno zbrinjavanje 

U našoj bolnici pružamo usluge iz oblasti palijativne medicine bolesnicima koji se nalaze u terminalnoj fazi njihove bolesti. U ovakvim slučajevima, kada se često više ne sprovode metode lečenja primarne bolesti, primenjuju se adekvatne terapije, kako bismo svakom bolesniku ublažili tegobe i olakšali poslednje mesece njegovog života.  Najčešce se radi o bolesnicima koji boluju od malignih bolesti i progresivnih neurolopških oboljenja, koji su teško pokretni, sa bolovima, kao i svima onima koji pored terapija zahtevaju i dodatnu negu.

Napomene za bolesnike

Molimo Vas da prilikom prijema u bolnicu ponesete:

 • Ličnu kartu ili neki drugi dokument sa slikom
 • Dokumentaciju o poslednjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu
 • Sve originalne nalaze
 • Pribor za ličnu higijenu, pidžama, donje rublje, trenerka
 • Lekove koje koristite
 • Molimo Vas da stvari od vrednosti (veće novčane iznose, nakit, sat…) ne nosite sa sobom u bolnicu.

 

Dr Branko Josić

Dr Branko Josić
Subspecijalista gastroenterohepatoligije
Specijalista interne medicine

Doktor Branko Josić je specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterohepatoligije sa više od 30 godina radnog iskustva. Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija u Beogradu, radio je kao lekar interne medicine i gastroenterohepatolog na internom odeljenju u Opštoj bolnici Požarevac. Njegove primarne oblasti rada obuhvataju:

– ultrazvučnu dijagnostiku trbuha, mekih tkiva, vrata, dojke
– digestivnu endoskopiju (gastroskopija, fleksibilna rektosigmoidoskopija, kolonoskopija, anuskopija, rigidna rektoskopija)
– lečenje hospitalnih i ambulantnih internističkih pacijenata kako u urgentnim stanjima, tako i u hroničnim (infarkt miokarda sa svim svojim komplikacijama, disekcija aorte, plućni bolesnici…)
Članstva: Lekarska komora Srbije, Udruženje Gastroenterologa Srbije. Učestvovao je na brojnim domaćim, evropskim i svetskim simpozijumima i kongresima.

Dr Alan Muminhodžić

Dr Alan Muminhodžić
Specijalista interne medicine

Dr Alan Muminhodžić je specijalista interne medicine sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Rođen 1971. godine u Tuzli gde je završio Medicinski fakultet i edukacije za ultrazvuk abdomena, srca i Color doppler krvnih sudova vrata i nogu. Radio je kao lekar interne medicine u Univerzitetskom Kliničkom Centru Tuzla, poliklinici Medical Irac i Aqua Bristol lečilištu u Tuzli. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja.